Miesięcznik "Chrześcijanin"
Organem prasowym Kościoła Zielonoświątkowego jest wydawane od 1929 roku czasopismo „Chrześcijanin”. Jego powstanie było prywatną inicjatywą osób związanych ze środowiskiem Wolnych Chrześcijan. Wydawanie pisma w przedwojennej Polsce nie należało do zadań łatwych. W 1946 roku ukazał się pierwszy numer w powojennej Polsce, a od 1947 roku pismo stało się organem prasowym Zjednoczonego Kościola Ewangelicznego. We wrześniu 1950 roku ówczesne władze pod naciskiem Służby Bezpieczeństwa wstrzymały publikowanie miesięcznika aż do listopada 1957 roku. Od tej pory czasopismo ukazywało się regularnie. Po rozwiązaniu Zjednoczonego Kościola Ewangelicznego, w wyniku uzgodnionego podziału agend kościelnych, czasopismo stało się własnością Kościoła Zielonoświątkowego, który przejął także całą spuściznę Wydawnictwa Chrześcijanin, agendy ZKE. Jako organ prasowy KZ miesięcznik "Chrześcijanin" ukazuje się od stycznia 1989 roku.


Instytut Wydawniczy Agape
Po uzyskaniu własnej legalizacji prawnej w lutym 1988 roku, Kościół Zielonoświątkowy w 1989 roku powołał Instytut Wydawniczy Agape jako swoją agendę wydawniczą, której istnienie zostało umocowane prawnie w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego z roku 1997. W latach 1989-2006 wydano ponad czterdzieści tytułów o łącznym nakładzie blisko 150 tysięcy egzemplarzy. Już na początku wydano Nowy Testament we współczesnym języku polskim "Słowo Życia". Ukazało się kilka powieści, głównie z tzw. literatury faktu, dwa tomiki poezji, książki z zakresu teologii zielonoświątkowej, broszury ewangelizacyjne, poradniki duszpasterskie i kaznodziejskie, kilkanaście książek, podręczników i kaset wideo dla popularnego w różnych Kościołach kursu Alfa. Przygotowano też od strony merytorycznej i edytorskiej oraz opublikowano trzy tomy śpiewników nutowych i jeden tekstowy pod wspólnym tytułem „Pieśni radości” wraz z nagraniami audio trzystu utworów. Wydano kilka tytułów kaset audio z chrześcijańską muzyką polskich autorów i wykonawców. Ukazały się trzy zeszytyStudiów i dokumentów zielonoświątkowych”. Przygotowano wydanie polskiej wersji Nowego Testamentu z komentarzem, tzw. Full Life Biblie Study. Należy też zaznaczyć, że w latach 1992-2001 siłami Instytutu redagowano i wydawano miesięcznik „Chrześcijanin” (archiwum). Na początku 2013 roku Instytut Wydawniczy Agape zmienił nazwę na Wydawnictwo Chrześcijanin, nawiązując do nazwy wydawnictwa ZKE. 

Instytut im. T.B. Barratta
Równolegle został założony i kierowany przez Edwarda Czajko Instytut im. T.B. Barratta. Powstał w roku 1994, a jego istnienie zostało umocowane prawnie w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego. Instytut zniesiono w roku 2003.  Publikowano przede wszystkim książki i broszury prezentujące teologię i historię zielonoświątkową.  Ważną częścią działań było także wydanie bardzo potrzebnych książek autorstwa jego założyciela: Miniatury egzegetyczneTak oto biegnęDuchowe dary łaskiNasza wiara.

Drukarnia i Wydawnictwo Chrześcijańskie ARKA
W 1994 roku powołano w Cieszynie Drukarnię i Wydawnictwo Chrześcijańskie ARKA, które pierwotnie miało na celu wydawanie materiałów szkoleniowych dla korespondencyjnego kursu biblijnego. Tutaj przeniesiono drukowanie książek wydawanych przez IW Agape i miesięcznika „Chrześcijanin”, którego wydawcą Arka jest do dzisiaj. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym i doświadczeniu załogi wykonuje się kompleksowe usługi projektowania graficznego, składu tekstu, druku i oprawy, co jest cenione w kraju i zagranicą. W dotychczasowej działalności wydrukowano tam ponad 900 tytułów książek i czasopism, w tym ponad 160 dla wydawców z Niemiec, Szwajcarii i Czech.

Zbory i agendy Kościoła
Na koniec zaznaczyć należy, że poszczególne zbory i agendy Kościoła mogą prowadzić własne wydawnictwa i dzięki temu ukazało się już wiele innych publikacji, które trudno tutaj wszystkie wymienić. 
 Strona główna